រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម ជួប​​សំណេះ​​សំណាល ជាមួយ​​ថ្នាក់ដឹកនាំ​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា

June 3, 2014 kamaf 0

ភ្នំពេញ៖ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល ទេសរដ្ឋមន្រ្ដីរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅ បានអនុញ្ញាតិឲ្យ លោកប្រធាន និងអនុប្រធានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា ទើបនឹងជាប់ឆ្នោត ជួយពិភាក្សាការងារ នាទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រភពព័ត៌មានពី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា នាឱកាសជួប សំណេះសំណាលនេះ លោក ស៊ុន ចាន់ថុល បានអបអរសារទរសម្រាប់ ភាពជោគជ័យរបស់ […]