វិនិយោគិន​ចិន នាំចូល​ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ​ខ្នាតតូច​មក​កម្ពុជា​ ​

October 2, 2014 kamaf 0

ភ្នំពេញ:  ក្នុង​គោលបំណង​រួម ចំណែក​អភិវឌ្ឍ​វិស័យ​កសិកម្ម​នៅ កម្ពុជា​និង​បំពេញ​តាម​តម្រូវការ​ពី​អ្នក ប្រើប្រាស់​អ្នកវិនិយោគទុន​ចិន​បាន​នាំ ចូល​ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ​ខ្នាតតូច​គុណភាព ខ្ពស់​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​គ្រួសារ​មក​លក់ នៅ​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​ដោយ​រំពឹងថា​នឹង ទទួលបាន​ការគាំទ្រ​ពី​ប្រជាកសិករ​ខ្មែរ​។​