ជំនួបស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-កូរ៉េ (ខេត្តឃ្យុងប៊ុក) ឆ្នាំ ២០១៤

April 23, 2014 kamaf 0

លិខិតអញ្ជើញ  ជំនួបស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា-កូរ៉េ (ខេត្តឃ្យុងប៊ុក) ឆ្នាំ ២០១៤ សូមគោរពជូន លោក លោកស្រី យើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញ លោក លោកស្រី​​ ចូលរួមកម្មវិធីស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្ម​ជាមួយ​បណ្តាក្រុមហ៊ុនមកពី​ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ។​ ក្រោមការសហការរវាង សហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម​ខ្នាតតូចនិងមធ្យម ​(SBC) របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូង និង ក្រុមហ៊ុន ជេអេសគ្លូប៊ល (ខេមបូឌា) ខូលអិលធីឌី​  បានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើង […]

Cambodia’s coastal visits up

January 3, 2014 kamaf 0

The number of foreign and local tourists who spent time in Cambodia’s coastal destinations increased in 2013, according to provincial officials in Preah Sihanouk, Kampot, […]